Công Ty TNHH Haid Hải Dương Tuyển dụng Nhân viên An Toàn ( HSE )

Công Ty TNHH Haid Hải Dương Tuyển dụng Nhân viên An Toàn ( HSE )

- Nhân viên An Toàn : 01 người
- Tuổi không quá 40
- Yêu cầu bắt buộc : Kinh nghiệm làm an toàn ít nhất 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp : Cao đẳng trở lên
- Lương thỏa thuận

1 1

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất 500.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất 500.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất 500.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất 500.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại:Lô A, KCN Đại An mở rộng, TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh các loại thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN KỸ SƯ TRẠI

TUYỂN KỸ SƯ TRẠI

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang cần tuyển

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG TÔM

TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG TÔM

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN DỤNG NĂM 2018

TUYỂN DỤNG NĂM 2018

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH HAID HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG TRUNG, NHÂN VIÊN IT

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG TRUNG, NHÂN VIÊN IT

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI, CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI

TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI, CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI

Do nhu cầu mở rộng và phát triển trang trại Công ty TNHH Haid cần tuyển các vị trí sau:

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI GÀ, LỢN TẠI TRANG TRẠI

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI GÀ, LỢN TẠI TRANG TRẠI

Do nhu cầu phát triển thị trường chúng tôi cần tuyển

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG GIA SÚC, GIÁ CẦM VÀ THỦY SẢN

TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG GIA SÚC, GIÁ CẦM VÀ THỦY SẢN

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC, NHÂN VIÊN QUẢN KHO TẠI TRẠI BÌNH GIANG

TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC, NHÂN VIÊN QUẢN KHO TẠI TRẠI BÌNH GIANG

Công ty TNHH Haid Hải Dương thuộc Tập đoàn Haid Singapore, với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD, công suất 300.000 tấn/ năm, trụ sở đặt tại KCN Đại An, tỉnh Hải Dương, chuyên về sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản...

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây